Pleje af områderne i Jegum ferieland

Notat om hegning og tørveskrælning i Jegum Ferieland, april 2014.

Jegum Ferieland er beliggende i et smuk naturområde. Der er anlagt omkring 11 km naturstier, hvor der er mulighed for at vandre eller cykle. Langs stierne er der stillet bænke op, hvor man kan sidde og nyde naturen.

Grundejerforeningen ejer ca. 25 ha naturområder, som alle er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. På dele af disse arealer er der de sidste 3 år foretaget en pleje, som har bestået i, at slå arealerne og fjerne vegetation i det omfang det har kunne lade sige gøre pga af fugtig jordbund.

Område 1- 4 er eng/mose vest for Blomstervangen:

Største delen af området har ikke været plejet de sidste 30 år og området er derfor under stærk tilgroning primært med pil og birk.

Området 5 er overdrev/hede beliggende øst for centerområdet og mod Bådsø Bæk:

Området med lyng er de sidste 15 år reduceret meget pga af manglende eller forkert pleje samt kvælstof fra luften og fra nærliggende kvægfarm.

En pleje af hedeområdet er derfor nødvendigt, hvis det skal bevares, alternativt bliver overdrev/hedeområdet til en græseng uden det særegne præg, som gælder for en hede/overdrev.

Bestyrelsen har derfor i 2013 ansøgt NaturErhvervstyrelsen om midler til hjælp med pleje af områderne. I november 2013 fik vi tildelt ca. 250.000 kr. til pleje af naturområderne i Jegum Ferieland.

Den planlagt pleje starter i område 5, som er det store hede/overdrevs areal.

Her vil der blive foretaget tørveskrælning. Dvs. man fjerner al vegetation på et areal mellem de fem gravhøje. Efter fjernelse af græsvegetationen ned til råjorden vil der i efteråret blive udlagt afskåret lyng med henblik på retablering af lyngheden.

Tørveskrælning er ifølge Naturstyrelsen den metode, der er bedst til fjernelse af større mængder ophobet kvælstof. Bestyrelsen for Jegum Ferieland er derfor af den overbevisning, at der skal ske noget meget radikalt nu og her, hvis hedelyngen mellem gravhøjene skal reddes, hvorfor vi anser tørveskrælning for værende den bedste løsning.

Som tidligere nævnt vil gennemførelse af projektet betyde, at der gøres en indsats for at redde hedelyngen på arealet mellem gravhøjene, hvilket vil være et stort plus for Jegum Ferieland og de mange turister, som kommer i området, idet der herved skabes en endnu mere varieret natur.

Hertil kommer, at heden ifølge Naturstyrelsen er den naturtype, som er under størst tilbagegang i Danmark. Der forsøges herved at genskabe et hedeområde, som i dag stort set er væk.

For at sikre, at området bevares/forbedres er det nødvendigt at området afgræsses. Der vil derfor blive opsat et hegn med klaplåger, som giver fuld adgang til området. Området påtænkes afgræsset med lette kødkvægsracer af den rolige type.

Der vil på hedearealet være mulighed for at gå på arealet samtidig med, at der er græssende dyr. Det påtænkes dog, at afgræsningen på disse arealer ikke skal finde sted i turisthøjsæsonen (juli og august) i hvert tilfælde i 2014.

Området besøges af rigtigt mange turister hvert år, hvoraf børnefamilier udgør hovedparten. Afgræsning af områderne vil være et stort potentiale for området. Årsagen hertil er, at mange af turisterne kommer fra de tyske storbyer, hvorfor disse børn ikke har set eller været tæt på husdyr tidligere.


Der må godt medbringes hunde, men i snor lige som i resten af Jegum Ferieland.

Der opsættes ekstra pictogrammer på alle lågerne, som forklare lidt om reglerne.Beboermarked i Jegum
19-06-2019
.
Læs hele nyheden
Sakt Hans i Jegum
03-05-2019
.
Læs hele nyheden
Generalforsamling
12-04-2019
Læs hele nyheden
Fosfor fundet på stranden
10-04-2019
.
Læs hele nyheden
Påskebål / Osterfeuer i Jegum Ferieland
27-03-2019
.
Læs hele nyheden
Romsmagning i Cafeén
08-02-2019
..
Læs hele nyheden
Så er Cafén åben (artikel fra JV.DK)
02-02-2019
Læs hele nyheden
Cafen åbner med ny forpagter ca. 1 Februar.
08-01-2019
.
Læs hele nyheden
Høring - Lovliggørelse af drænprojekter i Jegum Ferieland
30-11-2018
.
Læs hele nyheden
Gratis Lasergame i uge 42
04-10-2018
.
Læs hele nyheden
Vores lille sø
10-09-2018
.
Læs hele nyheden
Forpagter søges (Er fundet)
28-08-2018
.
Læs hele nyheden
Segway kørsel i Jegum
07-07-2018
,
Læs hele nyheden
Bumperballs i Jegum
07-07-2018
Læs hele nyheden
Aflyst !!!!!! SKT. HANS I JEGUM FERIELAND 2018
25-05-2018
Læs hele nyheden
Sommermarked I Jegum Ferieland
17-04-2018
.
Læs hele nyheden
Grenafhentning
15-03-2018
Sidste frist for tilmelding den 31/3 !!!
Læs hele nyheden
Påskebål / Osterfeuer i Jegum D. 1 April 2018
12-03-2018
Læs hele nyheden
Fastelavnsfest i Jegum Ferieland Søndag d. 11-02-2018
05-02-2018
.
Læs hele nyheden
Skader på vejrabatter.
06-11-2017
Læs hele nyheden
Trylleshow i Jegum Tirsdag d. 17-10 kl. 15.00
10-10-2017
Læs hele nyheden
Rovfugleshow i Jegum d. 27 Juli kl. 19.45
10-07-2017
Læs hele nyheden
Cirkus i Jegum under åben himmel d. 20 Juli
10-07-2017
Læs hele nyheden
Cirkus i Jegum d.13 Juli
10-07-2017
Læs hele nyheden
Beboer Marked Onsdage fra uge 27 til uge 31
29-05-2017
Læs hele nyheden
Skt. Hans I Jegum Ferieland 2017
01-04-2017
Læs hele nyheden
Forretningsorden og retningslinjer for bestyrelsen
09-03-2017
Læs hele nyheden
Mester Jakel og Tryllefløjten i uge 7
09-02-2017
.
Læs hele nyheden
Ildshow i Jegum i uge 42
09-10-2016
Læs hele nyheden
Afhentning af grene til flis
09-10-2016
Læs hele nyheden
Kom til fantastisk rowfugleshow i Jegum ferielang i uge 30
19-07-2016
Læs hele nyheden
CIRKUS UNDER ÅBEN HIMMEL I UGE 29, GRATIS ENTRE
19-07-2016
Læs hele nyheden
Cirkus i Jegum ferieland i uge 28, gratis entre
30-06-2016
Læs hele nyheden
​Dukke teater i Jegum Ferieland i aktivitetsrummet ved Centeret Torsdag d. 18.2. kl. 14.00
10-02-2016
.
Læs hele nyheden
Ekstraordinær generalforsamling.
23-12-2015
Læs hele nyheden
2015 - Brev til sommerhusgrundejerforeninger D15-98596 4.0 11.0
23-12-2015
Læs hele nyheden
Grene indsamling
23-12-2015
Læs hele nyheden
Fiber bredbånd i Jegum, Ring på 70115080 og hør mere
23-12-2015
Læs hele nyheden
Farlige træer
23-12-2015
Læs hele nyheden
Vejlukning mellem Solbærvangen og søvigmarkvej
23-12-2015
Læs hele nyheden
Hold øje med skade dyr
23-12-2015
Læs hele nyheden
Pleje af områderne i Jegum ferieland
23-12-2015
Læs hele nyheden
Indsamling at træbunkerne
23-12-2015
Læs hele nyheden
Skovmaskinen kører en sidste gang
23-12-2015
Læs hele nyheden
Grundejere skal selv stå for bortskaffelse af grenaffald
23-12-2015
Læs hele nyheden
Skovmaskinen kommer måske igen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Oprydning efter stormen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Stormen Bodil
23-12-2015
Læs hele nyheden
Biletter til vestbanen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Henstilling fra kommunen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Trafiksikkerhed i jegum ferieland
23-12-2015
Læs hele nyheden
Fastelavn 2013
23-12-2015
Læs hele nyheden
Ny Miljøstation er på plads
23-12-2015
Læs hele nyheden
Jegum Ferieland på facebook
23-12-2015
Læs hele nyheden
Feriecenter i Jegum er tættere på virkelighed
23-12-2015
Læs hele nyheden
Sporenes dag
23-12-2015
Læs hele nyheden
Træfældning
23-12-2015
Læs hele nyheden
Den nye asfalt
23-12-2015
Læs hele nyheden
Information om grenaffald er blevet aktuelt igen efter stormen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Referat - møde ang. grenhenteordning den 22. september 2015 3.0
29-09-2015
Grenhenteordning i Jegum
Læs hele nyheden
Ombygningen
01-10-2013
.
Læs hele nyheden

​Jegum Ferieland

CVR: 92386856

Ring til os​

+45 2217 5384  - Café og Center

​Skriv en besked

post@jegumferieland.dk