Indkaldelse og Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling,

Fredag d. 7. juni 2024 kl. 19.00

Sted: Sportspark Blåvandshuk, Strandvejen 2, 6840 Oksbøl (den gamle hal)

Dagsorden:

A.​ Valg af dirigent.
a.​Valg af stemmetællere
B. ​Indkomne forslag.
a)​Den afgående bestyrelse ønsker at fremsætte nedenstående forslag:
Bestyrelsen ønsker at iværksætte en gennemgribende analyse af vandforholdene i Jegum Ferieland, hvilket frem mod den ordinære generalforsamling i 2025 skal munde ud i en plan for et omfattende arbejde med at fremtidssikre området i henseende til fremtidige regnmængder. Projektet skal tilvejebringe et bedre plangrundlag for fastlæggelse og prioritering af drænindsatsen gennem en forundersøgelse af regnvandssituationen og afvandingsmuligheder i Jegum Ferieland. Målet er at kunne fremlægge en dokumenteret plan med angivelse af omfang, tidsplan og økonomi for relevante og nødvendige drænarbejder. Planen skal være baseret på et solidt grundlag og ud fra objektive og naturfaglige kriterier. Til gennemførelsen af forundersøgelsen inddrages konsulenter fra en ingeniørvirksomhed.
For at sikre en gennemførelse af dette projekt, – og med henvisning til vedtægternes §14 - anmoder bestyrelsen om godkendelse til at opkræve et engangsbeløb på 1.400,- kr. pr. grundejer. Beløbet opkræves i forbindelse med opkrævning af kontingent for 2025. Beløbet er øremærket til udarbejdelse af miljøplanen og evt. overskydende penge afsættes til drænarbejder.

C. ​Valg af medlemmer til bestyrelsen
D. ​Valg af suppleanter

Hent dagsordenen fuldmagt og alle øvrige dokumenter som PDF her.

Mvh

Bestyrelsen

Nye postkasser – nu er det nu

Den 2. april går det løs. – Der starter vi nemlig nedtagning af de gamle postkasser og plankeværket omkring potkasseanlægget. En grundig gennemgang af de eksisterende stålprofiler har medført, at vi har besluttet at fjerne alt og derefter starte fra bunden med nye materialer.

Denne ændring betyder også, at vi må stramme tidsfristen for nedtagning af de postkasser, som grundejere ønsker at bruge andetsteds. – Så derfor:

Hvis du ønsker at beholde din gamle postkasse til andet brug, så skal den være fjernet senest den 2. april.

Herefter er tidsplanen således:

Tidsplan

Vi starter tirsdag efter Påske, hvor de første par dage går med at fjerne det eksisterende hegn. Til det arbejde får vi hjælp af Emil Iversen, som vederlagsfrit stiller sig selv og sit maskinel til rådighed, hvilket vi er meget taknemmelige for.

De gamle postkasser nedtages onsdag og torsdag og køres til genbrugsstationen i Oksbøl, som har lovet at holde en container klar til dette.

OBS! OBS! Vi siger det igen: Ovenstående betyder, at postkasser, der ønskes bevaret til andet brug, skal være fjernet senest tirsdag den 2. april 2024

Når alt er ryddet, bliver grunden planeret og klargjort til udlægning af ral.

Så hurtigt som muligt går vi herefter i gang med at opbygge de bærende elementer med stolper og spær til en overdækning, og sideløbende med det kan vi så småt gøre klar til opsætning af nye postkasser, hvilket skal være tilendebragt den 14. april.

Vi får brug for din hjælp

Især i de to weekender 6-7. april og 13.-14. april har vi brug for hjælp. Vi har allerede fået nogle tilmeldinger, men vi har brug for flere hænder til at hjælpe med både nedrivning og opbygning.

Du behøver ikke være håndværks-uddannet. Der ligger bl.a. en stor opgave med at holde styr på 600 nøgler, klæbe labels med husadresser på postkasserne osv. Opgaver, som i høj grad kræver ordenssans og omhyggelighed.

Vi håber at se mange af jer til denne opgave. Foreningen sørger for forplejning i løbet af dagen, og du kan tilmelde dig ved at benytte dette link:

https://www.surveyhero.com/c/FlisogPost

Her kan du tilmelde dig en enkelt eller flere dage, alt efter din kalender og din virkelyst. Så altså: ”Kom-bar-do”. Arbejdsplan udsendes til alle tilmeldte.

EN FERIE MED MULIGHEDER

Vi byder både ejere af fritidshuse i Jegum og områdets trofaste gæster velkommen til Jegum Ferieland og håber, at alle får et godt ophold i ferieområdet.

Det er vores håb, at I vil værdsætte de særlige kvaliteter, som præger netop dette ferieområde

Jegum Ferieland er et fritidsområde fra 1978, og der er masser af plads omkring fritidshusene, der ligger på store grunde. Legepladsen ved Centerbygningen står selvfølgelig til fri afbenyttelse.

Hos Jegum Café og Købmand kan sulten stilles, ligesom der er mulighed for at købe dagligvarer og friskbagt morgenbrød.

Hvis man holder af at opholde sig i naturen, er der mulighed for at iagttage fugle og dyrevildt, der har gode betingelser i Jegum området.

Der er anlagt omkring 11 km naturstier i området, hvor der er mulighed for at vandre eller cykle. Langs stierne er der stillet bænke op, hvor man kan sidde og nyde naturen.

Prøv engang en lille udflugt til det nordvestlige hjørne af Jegum. Her finder man et stykke uspoleret natur ved Søvig Bæk.

Grundejerforeningen Jegum Ferieland har modtaget EU-støtte gennem LAG Fanø-Varde til Udendørs aktivitetscenter.

Projektets formål er at omdanne de nedslidte tennisbaner ved Jegum Ferielands centerområde til et udendørs aktivitetscenter med multibane, fitness, petanque m.m., Aktivitetscenteret stilles uden beregning til rådighed for såvel turister i feriehusene, grundejere i foreningen og borgere i de nærliggende landsbyer.

Nyhedsbrev

Der er udsendt nyhedsbrev nr. 6 for juni 2024.

Læs i denne udgave af vores nyhedsbrev om:

  • Sidste oplysninger vedr. ekstraordinær generalforsamling
  • Udrulning af nye skraldespande.

Download nyhedsbrevet her!​

Hov! - Fik du ikke nyhedsbrevet tilsendt pr. e-mail? Så Klik her for at tilmelde dig.

Beboermarked i Jegum
19-06-2019
.
Læs hele nyheden
Sakt Hans i Jegum
03-05-2019
.
Læs hele nyheden
Generalforsamling
12-04-2019
Læs hele nyheden

​Et ferieophold i Jegum har flere fordele

Området er i en særlig grad præget af ro, og den stille natur smyger sig tæt ind på en.

Jegum Ferieland ligger midt i et af Danmarks største rekreative områder

- hvorfra der kun er 10-12 km til de allerbedste badestrande.

Den nærmeste strand er Børsmose, hvor der kan køres med bil helt ned på strandbredden.

Med Jegum som centrum kan man vælge Skallingen, Blåvand, Vejers, Grærup eller Henne Strand efter ønske og behov.

Fra Jegum er der kun 5 km til den moderne svømmehal med sauna i Oksbøl.

Der er kun 60 km til Legoland, og med 30 km til Esbjerg og 15 km til Varde er der gode muligheder for andre aktiviteter og oplevelser.

Så velkommen ønskes der fra

Grundejerforeningen i Jegum​​

Nyt fra Jegum Ferieland​

Få altid det nyeste med her.​

Aktiviteter i ferien​

Her er mange former for aktiviteter i området for både voksne så vel som børn.​

​Jegum Ferieland

CVR: 92386856

​Skriv en besked

post@jegumferieland.dk