Dokumenter til download

Placering af skraldespande 2024

Renovation i sommerhus-området

SOMMERHUSE ENDER MED TO TODELTE SKRALDESPANDE

I sommerhusområderne er der lige nu én skraldespand ved sommerhuset, og alle genanvendelige affaldstyper skal tages med til miljøstationerne. I fremtiden skal sommerhuse også frasortere madaffald fra restaffald, lige som de skal sortere de otte andre fraktioner. Her vil vi dog bibeholde miljøstationerne, for at mindske antallet af skraldespande. En undersøgelse af restaffaldet i sommerhusområderne har vist, at der fx næsten ingen pap og papir er i restaffaldet – og så vil det være omkostningstungt at sætte en papirspand ud til alle sommerhuse. Derfor får sommerhuse et set up, som er meget lig det i helårshuse, men uden papirspanden.

​Pap, papir og tekstiler skal derfor fragtes til en miljøstation, mens metal, glas, plast og drikkevarekartoner kommer i en genbrugsspand ved sommerhuset. Vi har endnu ikke afklaret, hvor tit vi skal tømme i sommerhusområderne. Det skal vi i dialog med sommerhusgrundejerforeninger og udlejningsbureauer omkring. Sommerhuse får også en miljøkasse til farligt affald, men den skal ombyttes på nærmeste genbrugsplads.

I sommerhusområderne har vi en kontrakt om tømning af én alm. skraldespand, og den kontrakt som overholdes. Da vi ikke har todelte skraldespande ved sommerhusene, skal der derfor nye skraldebiler til for at der kan tømmes i det nye set up. Lige nu arbejder vi derfor ud fra en tidsplan, der siger at sommerhuse først før todelte skraldespande i slutningen af 2024.

​​

​Spørgsmål eller kommentarer til denne information kan rettes til:

Jens Stræde Bondesen

Fagkoordinator, Affald & Genbrug

http://signatur.itphosting.dk/…/dinfo…/dinforsyning_logo.jpg

E-mail: jsb@dinforsyning.dk

Direkte: 74747171

Mobil: 21778733

Her er lidt information om håndtering af skraldespande ved sommerhusene

Placering af skraldespande ved sommerhuse

Det gode eksempel på placering skraldespand (613 kb)

​Jegum Ferieland

CVR: 92386856

​Skriv en besked

post@jegumferieland.dk