Ordensreglement

Opdateret 20-05-2019

  1. ​Græsslåning skal foretages på ubebyggede grunde for at undgå spredning af frø fra gederams, tidsler, contortafyr og gyvel. Såfremt grunden ikke er slået inden 1. juni, iværksættes dette af grundejerforeningen for grundejerens regning. Såfremt grunden heller ikke er slået inden den 1. august iværksættes dette igen af grundejerforeningen for grundejerens regning.
  2. ​Nyplantning indtil skel mod veje og stier skal ske på egen grund, således at opvokset beplantning holdes på egen grund.
  3. ​Ved jordvold mod veje og stier, skal den udadvendte voldfod være på egen grund.
  4. ​Hunde skal føres i snor af hensyn til dyrevildt og mennesker.
  5. ​Afbrænding af enhver form for affald, grene og andet er ikke tilladt, dog er etableret bålsted på egen grund tilladt.​
  6. ​Knallertkørsel, hesteridning o.lign. er ikke tilladt på stierne. Stierne er kun for gående og cyklister.
7. Husholdningsaffald skal placeres i de enkelte huses affaldsbeholdere. Det henstilles til de enkelte grundejere, at der anskaffes affaldsbeholdere, som er tilstrækkeligt rummelige. Flasker, pap, papir og dåser anbringes i de opstillede containere på miljøstationen ved asfaltvejen. Storaffald må ikke henstilles på miljøstationen, men kan afleveres på genbrugspladsen i Oksbøl

​8. ​Grenaffald må ikke henkastes i området, men skal flises eller afleveres på kommunens genbrugsplads i Oksbøl. Det er af hensyn til øget brandfare ikke tilladt at lægge grenaffald m.m. imellem sine træer og buske.

​9. ​Ubebyggede grunde skal ryddeligholdes for grenaffald, væltede træer o. lign. ligesom det ikke er tilladt at opstille skure eller campingvogne. Skur eller campingvogn kan dog opstilles i en byggeperiode.


På bestyrelsens vegne
Magnus Schou
Formand
Jegum Ferieland

​Jegum Ferieland

CVR: 92386856

​Skriv en besked

post@jegumferieland.dk