FORPAGTER SIGER FARVEL TIL SIT HJERTEBARN

Vi har med dyb beklagelse modtaget en opsigelse fra May-Britt Nissen, som gennem de seneste fire år har varetaget forpagtningen af Jegum Café og Købmand. May-Britt anfører hensynet til sit helbred som den eneste – og selvfølgelig væsentligste – årsag til en tung beslutning om at stoppe.

”Det er med blødende hjerte, jeg har taget beslutningen”, siger May-Britt. - ”Jegum Café og Købmand har været mit hjertebarn gennem de sidste fire år, og jeg har elsket at gå på arbejde, hver eneste dag. Men problemer med bentøjet og gode råd og også advarsler fra min læge har ført mig til den konklusion, at mit helbred kommer i første række, og derfor har jeg efter svære overvejelser taget den tunge beslutning”, slutter May Britt, som med vanlig omhu vil varetage driften af Jegum Café og Købmand året ud.

I bestyrelsen har vi med dyb beklagelse accepteret opsigelsen og vi respekterer 100 % May-Britts beslutning, selv om vi kommer til at savne hende umådelig meget. Det har været fire fantastiske år, hvor hun med energi og entusiasme parret med godt købmandskab og god hjælp fra ægtefællen Johannes har formået at skabe en driftig forretning. Og guderne skal vide, at det var fra et startniveau, hvor bunden var nået.

Det er vi både May-Britt og Johannes taknemmelige for. De har løst opgaven med en kæmpemæssig arbejdsindsats, og samarbejdet har i det store hele fungeret upåklageligt. Meget er sket på vejen, men altid har vi mødt smil og imødekommenhed fra forpagterparret, og i det stille har det givet megen glæde at se Café og Købmand vokse i både besøg og omsætning. Der er en tung arv at løfte, men herfra skal der som tak for indsatsen kippes med flaget ligesom vi ønsker jer alt godt fremover.

FØR DU FÆLDER - ET PAR GODE RÅD OM TRÆFÆLDNING​

Bestyrelsen har konstateret at der er flere steder i Jegum Ferieland hvor den efterhånden 40-50-årige beplantning trænger til beskæring og udskiftning – og også for tiden bliver beskåret og udskiftet. Hvis du som grundejer har overvejelser om at gå til angreb mod beplantning ud mod fællesarealer, så anbefaler vi, at du retter henvendelse til Bestyrelsen mhp at aftale både fældning og genplantning af træer. Såfremt det drejer sig om beplantning mellem 2 grundejere, er det god ide at tale med naboen, inden du starter motorsaven

Aktiviteter i ferien​

Her er mange former for aktiviteter i området for både voksne så vel som børn.​

​Jegum Ferieland

CVR: 92386856

​Skriv en besked

post@jegumferieland.dk