Orientering om ny renovatør i Varde Kommune

De nuværende kontrakter om indsamling af dagrenovation og genbrugsmaterialer udløber den 1. september 2012.


Varde Forsyning A/S har derfor i samarbejde med renovationsselskabet ESØ og Ringkøbing Skjern Kommune gennemført et EU-udbud om indsamling af dagrenovation og genbrugsmaterialer.

Udbuddet er opdelt i 2 ydelser:

Indsamling af dagrenovation fra helårsboliger, sommerhuse, institutioner og virksomheder.


Husstandsindsamling af 240 l todelt genbrugsspand fra helårshuse.

På baggrund af en gennemgang af de indkomne tilbud, har Varde Forsyning A/S indgået kontrakt med RenoNorden A/S, som fra 1. september 2012 overtager indsamlingen af både dagrenovation og genbrugsmaterialer fra Meldgaard.

RenoNorden er en af Skandinaviens største leverandører af håndtering og transport af husholdningsaffald og relaterede opgaver. I dag indsamler RenoNorden dagrenovation i 30 danske kommuner, bl.a. Kalundborg, Lejre og Haderslev. Alt i alt indsamler firmaet husholdningsaffald fra omkring 1. mio. danskere – og altså nu også fra de ca. 50.000 borgere i Varde Kommune.

Ændringer?​

Der er en række forhold ved sommerhuse, som skal nævnes;

- Fra 1. september skal der ikke ringes direkte til renovatøren i forbindelse med manglende tømning m.m. Varde Forsyning A/S har i forbindelse med udbuddet valgt at hjemtage en række administrative opgaver, herunder første kundekontakt. Det betyder, at sommerhusejere skal ringe til Varde Forsynings kundecenter på 79948000.

- Når RenoNorden overtager, kan der komme ændringer i tømningsdagene. Varde Forsyning A/S vil i den første tid være i tæt dialog, så overgangen kan gå så gnidningsfrit som muligt. Fra 20. august vil det på Varde Forsynings hjemmeside være muligt at se, hvilken dag man får tømt.

- RenoNorden har valgt, at genansætte mange at de nuværende chauffører. Chaufførerne kender sommerhusområderne godt, hvilket gerne skulle medvirke til, at vi ikke oplever samme problemer som sidste gang.

​​​

Det skal bemærkes, at beholdere efter tømning fortsat skal sættes på plads og at der efter tømning af en sæk fortsat skal sættes en ny pose i stativet.

​​

Vi håber, at I vil tage godt i mod vores nye renovatør, og samtidig vil vi opfordre til at melde evt. problemer ind til Varde Forsyning A/S med det samme, således vi hurtigt kan rette fejlene.

Hvis I har spørgsmål vedr. den nye renovatør eller denne mail, er I velkommen til at kontakte mig.

Fortsat god sommer.

​​

Med venlig hilsen​

Jens Stræde Bondesen

Fagkoordinator - affald

Grundejerforeningen Jegum Ferieland
Blomstervangen 1
6840 Oksbøl
CVR: 92386856

​Jegum Ferieland

CVR: 92386856

Ring til os​

23 32 20 82 - Café og Center

​Skriv en besked

post@jegumferieland.dk